• آموزش ساخت هدیه های کوچک

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

  لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/1/31
  نوع دوره : دوره آنلاین نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/2/20 تاریخ پایان دوره : 1398/2/20
  • آموزش ساخت هدیه های کوچک
  • مدرسان